Svijet ljubimaca
Početna - Forum - Foto album - Linkovi - Traži - Česta pitanja (FAQ) - REGISTRACIJA - PRIJAVA
Uzgojni pravilnici !
Na stranicu 1, 2  Slijedeće
 
Pošaljite novu temu   Odgovor na temu    Forum -> Uzgajanje i njega štenadi Ispis na printer
Vidi prethodnu temu :: Vidi slijedeću temu  
Autor Poruka
TINNA

Starosjedilac
Starosjedilac


Poruke: 2384
Registriran: 10 Ož 2004
PorukaPoslano: Utorak 04.01.2005. 10:23    Subject: Uzgojni pravilnici ! Odgovor sa citatom

MEĐUNARODNI UZGOJNI PRAVILNIK FCI-a

I Preambula
II Prijevoz i uzdržavanje ženke
III Odgovornost
IV Smrt ženke
V Izbor mužjaka
VI Pogrešno parenje
VII Potvrda o parenju
VIII Naknada za parenje
IX Ostajanje ženke neoplodenom
X Umjetno osjemenjivanje
XI Ustupanje uzgojnog prava
XII Upis štenadi u uzgojnu knjigu
XIII Uzgojni pravilnik zemalja čianica
XIV Završne odredbe1
I Preambula

Uzajamna prava i obveze vlasnika uzgojnog mužjaka i uzgojne ženke regulirani su međunarodnim pravom, odredbama pasminskih udruženja i pokrajinskih udruženja, te posebnim sporazumima. Gdje takve odredbe ne postoje, vrijedi međunarodni uzgojni pravilnik F.C.I-a. Uzgajačima i vlasnicima parnjaka neodložno se preporučuje da prije svake uzgojne namjere pismeno dogovore uzajamne sporazume, a poglavito da raščiste obveze glede financijskih obveza. Za vlasnika psa se smatra ona osoba koja je stekla životinju pravovaljanim putem, koja dakle ima nesporno vlasništvo nad psom i to može dokazati pravovaljanim posjedovanjem važeće rodovnice.

Za držaoca parnjaka smatra se vlasnik parnjaka ili ona osoba koju je vlasnik ovlastio da parnjaka stavi na raspolaganje ženki radi parenja.

2
II Prijevoz i uzdržavanje ženke

Vlasnicima uzgojnih ženki preporučuje se da ženku dovedu mužjaku osobno ili putem povjerljive osobe. Ostane li ženka više dana kod držaoca parnjaka, svi time nastali troškovi padaju na račun vlasnika ženke, kao što je hranjenje i smještaj, eventualna veterinarska njega, kao i eventualne štete koje ženka prouzroči na opremi uzgajačnice ili u stanu držaoca parnjaka. Takoder troškove povratnog prijevoza ženke snosi vlasnik.

3
III Odgovornost

Na temelju zakonskih odredbi različitih zemalja smatra se u smislu ovog pravilnika za odgovornog držaoca životinje ona osoba koja životinji u vrijeme nastupanja štete pruža smještaj i hranu.

Ostane li ženka jedan ili više dana pod zaštitom držaoca parnjaka, tada je ovaj odgovoran za štete koje ženka prouzroči prema trećim osobama.

Dotični vlasnici ili držaoci parnjaka obvezuju se kod zaključivanja osobnog jamstvenog osiguranja uvažiti ovu okolnost.


4
IV Smrt ženke

U slučaju smrti ženke za vrijeme njenog boravka kod držaoca parnjaka, ovaj na svoj račun poziva veterinara kako bi utvrdio smrt i uzrok smrti. On najbržim putem obavještava vlasnika ženke o njenoj smrti i uzroku smrti.

Ako vlasnik želi vidjeti mrtvu ženku, mora mu se za to dati prilika. Ako je smrt nastupila krivnjom držaoca parnjaka, ovaj je dužan vlasniku ženke nadoknaditi štetu.

Ako krivnja nije njegova, vlasnik ženke je obvezan nadoknaditi držaocu parnjaka sve troškove koji su nastali u svezi sa smrću ženke.


5
V Izbor mužjaka

Držalac parnjaka obvezuje se da neće ženku dovesti nijednom drugom nego predvidenom mužjaku.

Ako mužjak ne spari, ženku se smije samo uz suglasnost njenog vlasnika dovesti drugom mužjaku.

Nikako nije dozvoljeno da se ženku tijekom jednog tjeranja spari s dva ili više mužjaka.6
VI Pogrešno parenje

Kod nenamjeravanog parenja s drugim , a ne ugovorenim mužjakom, držalac parnjaka pod čijom je zaštitom bila ženka dužan je vlasnika ženke o tome izvijestiti i nadoknaditi mu sve troškove nastale iz pogrešnog parenja.

Nakon nenamjeravanog parenja s nepredvidenim mužjakom nije više dozvoljeno daljnje parenje s ugovorenim mužjakom. Držalac parnjaka ne može nakon takvog parenja postavljati nikakve zahtjeve vlasniku ženke.

7
VII Potvrda o parenju

Korektno provedeno parenje držalac parnjaka potvrduje izdavanjem potvrde o parenju. On u njoj svojim potpisom potvrduje da je bio očevidac parenja.

Ako referada pasa zemlje u kojoj leglo treba biti upisano, za to propisuje odredene formulare, stvar je vlasnika ženke da pribavi ove formulare, pravilno ih ispuni i držaocu parnjaka pridonese radi potpisa. Ova potvrda o parenju mora svakako sadržavati:

Ime i registarski broj parnjaka

Ime i registarski broj ženke

Ime i adresu vlasnika parnjaka, odnosno ovlaštenog držaoca

Ime i adresu vlasnika ženke u trenutku parenja, eventualno datum pribavijanja ženke

Mjesto i datum obavljenog parenja

Potpisi vlasnika parnjaka, odnosno držaoca i vlasnika ženke

Ako referada pasa za upis štenaca traži ovjerenu kopiju ili ovjeren prijepis rodovnice parnjaka, držalac parnjaka treba iste besplatno staviti na raspolaganje vlasniku ženke.8
VIII Naknada za parenje

Vlasnik parnjaka ima pravo potpisati potvrdu o parenju tek nakon isplate unaprijed ugovorene naknade za parenje. Zadržavanje ženke u svojstvu zaloga je zabranjeno.

Ako ugovoreni mužjak iz bilo kojeg razloga ne spari ženku ili ženka nije voljna za parenje tako da se parenje nije moglo obaviti , vlasnik parnjaka unatoč pravu na naknade spomenute pod brojem 2., nema pravo na ugovorenu naknadu za parenje.

Vlasnik parnjaka uz ugovorenu naknadu za parenje ne može vlasniku ženke postavljati nikakve zahtjeve glede potomaka mužjaka. Naročito nema nikakovo zakonito pravo na to da mu se preda jedno štene Ako se predaja jednog štenete ugovori kao naknada za parenje, ovaj dogovor treba prije parenja pismeno potvrditi. U sporazumu takve vrste moraju se obvezatno uzeti u obzir sljedeće točke:

trenutak izbora šteneta od strane mužjaka

trenutak predaje šteneta vlasniku mužjaka

trenutak u kojem pravo izbora vlasnika mužjaka neopozivo prestaje

trenutak u kojem pravo odnošenja neopozivo prestaje

reguliranje troškova prijevoza

posebni dogovori za slučaj da ženka ošteni samo mrtve, ili samo jednog jedinog živog štenca ili ako izabrano štene ugine prije predaje
8
IX Ostajanje ženke neoplodenom

Nakon korektno proteklog parenja usluga parnjaka smatra se izvršenom i s tim je uvjet za ugovorenu naknadu za parenje ispunjen. On ne uključuje jamstvo za skotnost ženke. Ovisi o procjeni vlasnika parnjaka hoće li nakon ostajanja ženke neoplodenom jamčiti jedno besplatno parenje kod njenog sljedećeg tjeranja ili vratiti jedan dio naknade za parenje. Dogovor takve vrste treba prije parenja pismeno uglaviti u ugovoru o parenju.

Ugovoreno pravo na besplatno parenje međutim u načelu prestaje sa smrću parnjaka, promjenom vlasništva nad istim ili smrću ženke. Može li se dokazati (ispitivanjem sperme) da je parnjak u trenutku parenja bio neplodan, vlasniku ženke treba vratiti naknadu za parenje.

1
X Umjetno osjemenjivanje

Kod umjetnog osjemenjivanja ženke veterinar koji je mužjaku uzeo spermu mora referadi pasa, kod koje se upisuju štenci, predočiti potvrdu da svježa ili duboko smrznuta sperma potječe od dogovorenog mužjaka. U protivnom, vlasnik parnjaka, odnosno držalac parnjaka mora vlasniku ženke besplatno staviti na raspolaganje podatke navedene pod brojem 7, a)-g). Svi troškovi uzimanja sperme idu na teret vlasnika ženke.

Troškove osjemenjivanja ženke takoder snosi vlasnik ženke. Veterinar koji osjemenjuje ženku mora referadi pasa potvrditi da je ženka osjemenjena spermom mužjaka koji je bio predviden za parnjaka. U njegovoj potvrdi moraju isto tako biti navedeni mjesto i vrijeme osjemenjivanja, ime i registarski broj ženke, ime i adresa vlasnika ženke.

Vlasnik mužjaka koji je dao spermu, mora vlasniku ženke uz veterinarske potvrde izdati službenu potvrdu o parenju.I
XI Ustupanje uzogojnog prava

Za uzgajatelja legla smatra se u pravilu vlasnik ženke u trenutku parenja.

Pravo na primjenu u uzgoju ženke ili uzgojnog mužjaka može se međutim ugovornim sporazumima prenijeti na treću osobu. Ustupanje uzgojnog prava mora se u svakom slučaju provesti pismeno i prije predviđenog parenja. O pismenom ustupanju uzgojnog prava treba pravodobno izvijestiti referadu pasa, eventualno i pasminsko udruženje, nadležno za tu pasminu. Ono mora biti priloženo prijavi legla. Kod ustupanja uzgojnog prava treba precizno opisati prava i obveze obiju ugovornih strana.

Onaj tko privremeno preuzme ženku pod uzgojno pravo, smatra se u vremenu od parenja do dojenja štenadi prema smislu ovog pravilnika za vlasnika ženke.i
XII Upis štenadi u uzgojnu knjigu

Ne sklope li se drugačiji sporazumi, kod prijenosa vlasništva nad skotnom ženkom novi vlasnik automatski se smatra za uzgajača budućeg legla. Štenad se upisuje u uzgojnu knjigu u kojoj vlasnik ima stalno boravište i na njegovu uzgajačnicu.

Štenad se u načelu upisuju u rodovnicu zemlje u kojoj vlasnik ženke ima boravište.

U spornim slučajevima on je dužan predočiti potvrdu .nadležnog boravišnog ureda.

Iznimke su dozvoljene za uzgajače čistokrvnih pasa koji žive u zemiji koja ne vodi uzgojnu knjigu priznatu od strane FCI-a. Njima je dopušteno da po izboru daju upisati štenad u neku od priznatih uzgojnih knjiga.

9
XIII Uzgojni pravilnik zemalja članica

Uzgojni pravilnici zemalja članica ne smiju sadržavati propise koji bi bili u suprotnosti s aktualnirn uzgojnim pravilnikom FCI-a.

9
XIV Završne odredbe

Ovaj pravilnik zamjenjuje "Međunarodni uzgojni pravilnik iz Monaka" iz godine 1934.

Prihvaćeno na godišnjoj skupštini FCI-a 11. i 12. lipnja 1979.g. u Bernu.

Dodata točka 12. prihvaćena na godišnjoj skupštini u Jeruzalemu, 23. i 24. lipnja 1987.g.Objavljeno 21. listopada 1987.g.Kod razlika u izlaganju smatra se mjerodavnim njemački tekst


Posljednji put uredio TINNA dana Utorak 04.01.2005. 10:28, ukupno je uređeno 1 puta
Na VRH
TINNA

Starosjedilac
Starosjedilac


Poruke: 2384
Registriran: 10 Ož 2004
PorukaPoslano: Utorak 04.01.2005. 10:25    Subject: Odgovor sa citatom

PRAVILNIK O UZGOJU SPORTSKIH I SLUŽBENIH PASA

I Uzgajač - prava i dužnosti
II Voditelj uzgoja kinološke organizacije
III Glavni voditelj uzgoja HKS-a
IV Ženke za rasplod
V Mužjaci za rasplod
VI Ocjenjivanje pasa
VII Parenje - uzgojna dozvola
VIII Leglo - upis u rodovnu knjigu
IX Sporovi i završne odredbe1
I Uzgajač - prava i dužnosti

Uzgojem se može baviti član kinoloških organizacija HKS-a

Za uzgajača legla smatra se u pravilu vlasnik ženke u trenutku parenja. Pravo na primjenu u uzgoju ženke ili mužjaka, može se ugovornim sporazumima prenijeti na treću osobu. Ustupanje uzgojnog prava mora se svakako provesti pismeno i prije predvidenog parenja. O pismenom ustupanju uzgojnog prava treba pravodobno izvijestiti referadu pasa HKS-a te obvezatno mora biti priloženo prijavi legla. Onaj tko privremeno preuzme ženku pod uzgojno pravo, smatra se u vremenu od parenja do završetka dojenja štenadi za vlasnika ženke.

Pravo je svakog uzgajača da traži stručne savjete od voditelja uzgoja svoje kinološke organizacije, a preko njega i od glavnog voditelja uzgoja za pojedine pasmine ili pasminske grupacije HKS-a.

Dužnosti uzgajača su da:

a. u uzgoju ne krše odredbe ovog pravilnika i Pravilnika o stručnom radu HKS-a,

b. ne uzgajaju pse bez rodovnice i pse s rodovnicama nepriznatih kinoloških organizacija

pravodobno se javljaju nadležnom voditelju uzgoja, najkasnijemjesec dana prije predvidenog parenja.

u roku od 7 dana od obavljenog parenja pošalje putem pošte ili osobno urudžbira u savezu Potvrdu o parenju, potpisanu od oba vlasnika - parnjaka i ženke, s točnim danom parenja i ispunjenim dijelom koji govori o medusobnim obvezama.

Potvrda o parenju sastavlja se u dva primjerka, od kojih se jedan šalje u Hrvatski kinološki savez u roku od 7 dana od sparivanja, a drugi zadržava vlasnik mužjaka do konačnog rješenja materijalnih odnosa izmedu vlasnika mužjaka i ženke. Pri prijavljivanju legla, ovaj se drugi primjerak obvezatno prilaže dokumentu: "PRIJAVA LEGLA".

- svoja uzgojna prava ostvaruje preko kinološke organizacije u mjestu stanovanja, odnosno u najbližoj kinološkoj organizaciji mjesta stanovanja. Ukoliko za područje stanovanja vodenje uzgoja ima pasmlnski klub pasmine koju uzgajač uzgaja svoja uzgojna prava mora obvezatno ostvariti u takvom klubu. Izvršni odbor HKS-a dozvoljava rad pasminskih klubova, kao i područje njihovog djelovanja.

2
II Voditelj uzgoja kinološke organizacije

Voditelja uzgoja kinološke organizacije predlaže predsjedništvo/izvršni odbor te organizacije. Voditelja uzgoja verificira Odbor za oblik i uzgoj službenih i sportskih pasmina pasa.

Voditelj uzgoja je potvrdeni kinološki sudac, sudac pripravnik ili uspješni uzgajač.

Mandat voditelja uzgoja traje do opoziva.

Dužnosti voditelja uzgoja su da:

o vodi uzgoj čistokrvnih pasa prema odredbama ovog Pravilnika, Pravilnika o stručnom radu HKS-a, te ostalim odlukama Odbora za oblik i uzgoj službenih i sportskih pasmina pasa potvrdenih od Izvršnog odbora HKS-a

o za svako parenje konzultira glavnog voditelja uzgoja HKS- a za pojedinu pasminu.

o upoznaje uzgajače o toku parenja, obvezama i pravima prema registraciji legla, kao i konzekvencama koje mogu proizaći iz nepoštovanja istih.

o savjetuje uzgajače i predlaže im rasplodnjake za kuju nakon konzultacije s glavnim voditeljem uzgoja

o obavlja pregled legla, prvi puta 1 - 5 dana po okotu, a drugi 5 - 6 tjedana po okotu

o diskvalificira leglo ili pojedine štence koji pokazuju znakove atipičnosti ili vidljive mane.

o daje mišljenje,kao prilog zahtjevu za odstupanje od dozvoljenog broja štenaca, a na temelju Pravilnika o priznavanju prekobrojnih štenaca.

o predlaže disciplinski postupak zbog nepridržavanja odredbi ovog Pravilnika.

o potpisuje prijavu legla, provjerava točnost podataka

o predlaže upis u rodovnu knjigu «A» ili rodovnu knjigu «B», sukladno odredbama Pravilnika o stručnom radu HKS-a i ovog Pravilnika.

Voditelju uzgoja kinološke organizacije za obavljeni stručni rad može se isplatiti naknada sa stručni rad prilikom obilazaka legla, kao i ostali troškovi (puta) po cjeniku HKS-a. Naknadu mu može isplatiti kinološka organizacija, a na temelju namjenskih prihoda naplaćenih od uzgajača.

3
III Glavni voditelj uzgoja HKS-a

Glavnog voditelja uzgoja HKS-a za pojedinu pasminu - pasminsku grupaciju imenuje odbor za oblik i uzgoj službenih i sportskih pasmina pasa.

Glavni voditelj uzgoja može biti priznati sudac ili uspješni uzgajač.

Mandat glavnog voditelja uzgoja traje do opoziva.

Dužnosti glavnog voditelja uzgoja HKS-a za pojedinu pasminu pasminsku grupaciju su da:

o vodi uzgoj pasmine za koju je zadužen prema odredbama ovog Pravilnika, Pravilnika o stručnom radu HKS-a, te ostalim odlukama Odbora za oblik i uzgoj službenih i sportskih pasmina pasa potvrdenih od Izvršnog odbora HKS-a.

o za svaki pojedinačni upit voditelja uzgoja kinoloških organizacija daje savjet oko izabira parnjaka, kao i ostalih smjernica u radu i podizanju kvaliteta uzgoja pasmine.

o diskvalificira leglo za koje nije konzultiran, ukoliko nije u skladu s Pravilnikom

o u suradnji s referadom pasa HKS-a obvezatno vodi evidenciju parnjaka po uzgojnim vrijednostima, položenih radnih ispita, te podatke o HD nalazima kukova.

o prati izmjene standarda, uzgojne politike matične zemlje pasmine i o tome izvješćuje Odbor, uzgajače i kinološke suce za te pasmine, putem službenog glasila HKS-a, okruglih stolova ili ostalih načina komunikacije.

o daje mišljenje Odboru za oblik i uzgoj službenih i sportskih pasmina pasa oko zahtjeva za parenja u srodstvu za pasmine za koje je nadležan i o zahtjevu za priznanje prekobrojnih štenaca.

o predlaže disciplinskom tužitelju pokretanje disciplinskih postupaka protiv osoba koje bitno povreduju pravila uzgoja.

4
IV Ženke za rasplod

Za rasplod se mogu koristiti ženke s priznatom i nostrificaranom rodovnicom FCI-a, koja je ocijenjena najmanje ocjenom vrlo dobar na kinološkoj manifestaciji u organizaciji HKS-a, a zadovoljila je na uzgojnom pregledu za tekući period.

Ženka smije imati leglo samo jednom godišnje (365 dana), odnosno svako drugo tjeranje. Iznimno u suglasju s voditeljem uzgoja,smije ženka u rasplodnom vijeku imati dva uzastopna legla i to u slučaju da u prethodnom leglu nije imala više od šest štenaca Ako je ženka pobacila ili su štenci uginuli, smatrat će se kao da je imala leglo

Ženka smije služiti u rasplodu do navršene osme godine života, što znači da smije biti pripuštena do dana kada navrši osam godina života. Ženke koje imaju dvaput uzastopce najmanje II uzgojnu vrijednost mogu se nakon navršene osme godine života predvesti na uzgojni pregled, gdje joj se može produžiti dozvola za uzgoj na doživotnu. Ženke velikih pasmina smiju se pariti nakon navršenih 20 mjeseci (doge i dogoliki i sl.). Ženke pasmina srednjih veličina smiju se pariti nakon navršenih 18 mjeseci života (službene, ovčarske pasmine i sl.). Ženke manjih pasmina smiju se pariti nakon navršenih 15 mjeseci. Ženke patuljastih pasmina smiju se pariti nakon navršenih 12 mjeseci uz uvjet da je to najmanje drugo tjeranje

5
V Mužjaci za rasplod

Za rasplod se mogu koristiti samo mužjaci s priznatom i nostrifici­ranom rodovnicom FCI-a, koji su ocijenjeni najmanje s ocjenom odličan te su zadovoljili na uzgojnom pregledu za tekući period.

Vlasnik smije mužjaka pristupiti samo na ženke s uredno obavlje­nim uzgojnim pregledom, u skladu s ovim Pravilnikom.

Najstrože se zabranjuje pripuštanje mužjaka na ženke bez rodovni­ce, na ženke s nepriznatim rodovnicama te na ženke sa zabranom parenja.

Za rasplod se ne smiju se koristiti mužjaci kojima je uz pozitivnu ocjenu stavljena oznaka ZABRANA PARENJA, mužjaci koji nisu zadovoljili na uzgojnom pregledu te mužjaci koji imaju uzgojne vrijednosti niže od propisanih kombinacija za parenje.

U slučaju da se rasplodnjak nalazi u inozemstvu, za njega važe uzgojni propisi matičnog kluba.

Dobne granice za korištenje u uzgoju su iste kao i za ženke, osim ako pas na dva uzastopna uzgojna pregleda dobije I uzgojnu vrijednost, tada dobiva doživotnu uzgojnu dozvolu.

Izuzetak točke 6 ovog članka čine visokovrijedni mladi mužjaci dokazani na izložbama u razredu mladih, za koje vlasnik mužjaka može tražiti od Odbora za oblik i uzgoj službenih i sportskih pasmina pasa dozvolu za ranije parenje.

6
VI Ocjenjivanje pasa

Psi mogu biti ocjenjivani nakon navršenih 9 mjeseci u razredu mladih, a nakon 15 mjeseci u razredu zrelih na smotrama, nacionalnim i medunarodnim izložbama.

Ocjenjivanje izvan navedenih kinoloških manifestacija neće se dozvoliti.

Na uzgojni pregled mogu pristupiti ženke ocijenjene s najmanje ocjenom vrlo dobar, i mužjaci s najmanje ocjenom odličan te obvezatnim nalazom HD za pasmine koje su popisane u Pravilniku o uzgojnim pregledima.

Za pasmine kojima je propisano slikanje kukova (HD nalaz), bit će dozvoljen uzgoj jedino s HD nalazom stupnja A,B,C i D (po novoj sistematizaciji FCI), što odgovara prijašnjim stupnjevima O, I i II.

Na uzgojnim pregledima psi će biti razvrstani u četiri uzgojne klase: I, II, III, IV, s tim da je I. najviša klasa. Ove uzgojne klase zamjenjuju bivše uzgojne vrijednosti i to:

Sada

I

II

III

IV
Prije

Ia

I

IIa

II7
VII Parenje - uzgojna dozvola

Vlasnik ženke dužan je javiti se voditelju uzgoja kinološke organizacije najmanje mjesec dana prije planiranog parenja, kako bi voditelj uzgoja pregledao ženku, konzultirao se s glavnim voditeljem uzgoja za tu pasminu i predložio parnjake.

Vlasnici su dužni pravodobno predvesti pse na jedan od uzgojnih pregleda u organizaciji HKS-a.

Voditelj uzgoja kinološke organizacije i gfavni voditelj uzgoja za pojedinu pasminu mogu predložiti Odboru za oblik i uzgoj službenih i sportskih pasmina pasa uskraćivanje dozvole za parenje bolesnlin, iscrpljenim i loše držanim mužjacima i ženkama

Voditelj uzgoja kinološke organizacije kao i glavni voditetj uzgoja HKS-a za pojedinu pasminu mogu Odboru za oblik i uzgoj službenih i sportskih pasmina pasa predložltl uskraćlvanje uzgojne dozvole onim ženkama i mužjacima koji su loše držali ranija legla, nepoštivali upute o njezi legla ili su se ogriješili o uzgojne odredbe prilikom ranijih legala.

Uzgoj u srodstvu je dozvoljen ako ga odobri Odbor za oblik i uzgoj službenih i sportskih pasmina pasa Ovo se odnosi na legla u kojim bi se štencima pojavljivali zajednički preci do kombinacije generacija 2 - 3 (djedovi - pradjedovi) Zahtjev uz kopije rodovnica namjeravanih sparenih jedinki mora sadržavati opis ideje takvog parenja te mišljenje voditelja uzgoja i glavnog voditelja uzgoja za tu pasminu. Za parenja gdje bi se štencima pojavljivali zajednički preci od kombinacije generacija 3 - 3 naviše nije potrebna molba.

Mužjaci s uzgojnom klasom IV koriste se samo kod deficitarnih pasmina. Mužjaci s uzgojnom klasom III koriste se u uzgoju ako u krugu od 50 km od mjesta stanovanja vlasnika ženke ne postoji mužjak uzgojne klase I i II. Mužjaci s uzgojnom klasom III, i osvojenim trlma kandldaturama Prvak razreda mladih koristit će se u uzgoju kao da imaju II uzgojnu klasu do navršenih 24 mjeseci starostl. Ženke uzgojne klase IV moraju biti parene s mužjakom II ili I uzgojne klase.

Ako se obavi parenje jedinki suprotno odredbama ove točke štenci će se automatski upisati u rodovnu knjigu «B» te se neće koristltl u uzgoju ako ne steknu uvjete za upis u rodovnu knjigu «A».

8
VIII Leglo - upis u rodovnu knjigu

Prema Pravilniku o stručnom radu HKS-a, u Hrvatsku rodovnu knjigu HKS-a, legla se upisuju u:

- Rodovnu knjigu «A»

- Rodovnu knjigu «B»

Ime psa sastoji se od jedne riječi za uzgajače koji nemaju prijavljenu uzgajačnicu. Ime psa uzgajača koji ima prijavljenu uzgajačnicu sastoji se od najviše tri riječi, vodeći računa da sa razmacima ne prelazi trideset znakova (zbog informatičke obrade podataka). Član HKS-a koji uzgoji više od jednog legla godišnje mora obvezatno prijaviti uzgajačnicu pri FCI.

U rodovnu knjigu «A» upisuju se oni čistokrvni psi koji s obzirom na svoje podrijetlo i način uzgoja odgovaraju svim načelima i odredbama FCI-a, HKS-a i kinoloških organizacija HKS-a, tj. Odbora koji su mjerodavni za uzgoj određene pasmine.

U rodovnu knjigu «B» upisuju se oni čistokrvni štenci koji, s obzirom na podrijetlo, odgovaraju svim odredbama FCI-a, HKS-a i kinološ­kih organizacija, tj. Odbora koji su mjerodavni za uzgoj odredene pasmine, ali koji s obzirom na način uzgoja ne zadovoljavaju sve odredbe HKS-a, tj. kinoloških organizacija - Odbora nadležnih za brigu odredenih pasmina.

Vlasnik ženke odabire rasplodnog psa na prijedlog voditelja uzgoja s tim da konačni odabir vrši vlasnik ženke. Voditelj uzgoja mora uz pomoć glavnog voditelja uzgoja predočiti sve mužjake odgovarajuće uzgojne vrijednosti za parenje ženke, s područja Hrvatske, a i poželjne mužjake za parenje iz Europe te izreći svoj savjet o odabiru.

Ako vlasnik ženke pari ženku prema odredbama ovog Pravilnika, voditelj uzgoja će na prijavi legla pod rubrikom «Mišljenje voditelja uzgoja» upisati: ZA UPIS U RODOVNU KNJIGU «A».

Ako vlasnik ženke ne pari ženku prema odredbama ovog Pravilnika ili suprotno članu VII, točka 6. ovog Pravilnika na prijavi legla voditelj uzgoja će pod rubrikom «Mišljenje voditelja» uzgoja upisati: ZA UPIS U RODOVNU KNJIGU «B».

Voditelj uzgoja je obvezatan pregledati leglo bez obzira je li suglasan s izvršenim parenjem. Jedinke upisane u rodovnu knjigu «B», neće se moći koristiti u uzgoju, osim pod uvjetom da se istaknu posebnim uspjesima na izložbama, te se uz zahtjev, a uz odobrenje Odbora za oblik i uzgoj službenih i sportskih pasmina pasa prebace u rodovnu knjigu «A».

Psi upisani u rodovnu knjigu «A» u rodovnici nosit će oznaku u obliku žiga : UPISAN U RODOVNU KNJIGU «A», PARENO PREMA UZGOJNIM ODREDBAMA. Psi upisani u rodovnu knjigu «B» u rodovnici nosit će oznaku u obliku žiga : UPISAN U RODOVNU KNJIGU «B», PARENO PROTIVNO UZGOJNIM ODREDBAMA. OVI PSI NE MOGU SE KORISTITI U UZGOJU DO UPISA U RODOVNU KNJIGU «A».

Uvjet za prijelaz iz rodovne knjige «B» u rodovnu knjigu «A» su tri ocjene odličan kod tri različita suca na CAC - CACIB izložbama.

Odreduje se maksimalan broj štenaca za upis u rodovnu knjigu:

RODOVNA KNJIGA «A»:Ženka U.V.
Mužjak U.V.
Maks. broj štenaca

IV

6

III
III
6

III
I, II
8

III
parena u inoz.
10

II
I, II
10

II
parena u inoz.
svi štenci

I

svi štenci
RODOVNA KNJIGA «B»:

Maksimalan broj štenaca za upis u rodovnu knjigu: 6Za deficitarne pasmine čiji ukupni broj u rodovnoj knjizi HKS-a ne prelazi 30 upisanih pasa moguća su odstupanja od predviđenih kriterija uz molbu Odboru.

Materijalni odnosi vlasnika ženke i mužjaka podliježu odredbama Pravilnika o stručnom radu HKS-a (1.4 94.) i Međunarodnog uzgojnog pravilnika FCI-a iz Berna od 11. i 12. 6. 1979. nadopunjenog 23. i 24. 6. 1987. u Jeruzalemu.

Vlasnik legla dužan je u roku do tri dana prijaviti leglo voditelju uzgoja, kako bi ga ovaj mogao pregledati i dati upute o daljnjoj njezi.

U dobi od 6 tjedana starosti štenaca obavlja se prijava legla HKS-u.

Uzgajač je dužan osigurati tetoviranje pasa shodno Pravilniku o tetoviranju čistokrvnih pasa HKS-a

Najstrože je zabranjeno odstraniti štence iz legla prije navršenih osam tjedana starosti.

Vlasnik legla dužan je prije predaje pasa novim vlasnicima, očistiti štenad od crijevnih parazita te provesti zaštitno cjepljenje pasa protiv najčešćih zaraza. Nepoštivanje točke 6., 7. i 8. tretirat će se kao teška stegovna povreda Pravilnika.

Kupiranje repa i odstranjivanje eventualnog petog prsta na stražnjim nogama obavlja se u starosti od 3-8 dana. Kupiranje uha bavlja se u starosti od 6 tjedana do 3 mjeseca starosti štenaca. Preporučuje se shodno odlukama vodećih kinoloških organizacija u Europi nekupiranje uha.

9
IX Sporovi i završne odredbe

Smatra li vlasnik da se je voditelj uzgoja ili glavni voditelj uzgoja ogriješio o navedena pravila, ima pravo žalbe Odboru za oblik i uzgoj službenih i sportskih pasmina pasa HKS-a. Rok za podnošenje žalbe je 15 dana od trenutka učinjene greške

Za materijalne sporove medu članovima nadležan je sud.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donosi Odbor za oblik i uzgoj službenih i sportskih pasmina pasa, a potvrduje ih Izvršni odbor HKS-a.

Danom donošenja ovog Pravilnika prestaje važenje Pravilnika o uzgoju sportskih i službenih pasa, iz 1982.g., kao i njegove nadopune.

Pravilnik stupa na snagu 1. 2. 1995. g., a odnosi se na sva legla parena iza navedenog datuma.
POVRATAK
undefined


undefined
More...


undefined
[Close]


undefined
[Close]


undefined

PRAVILNIK O UZGOJU SPORTSKIH I SLUŽBENIH PASA

I Uzgajač - prava i dužnosti
II Voditelj uzgoja kinološke organizacije
III Glavni voditelj uzgoja HKS-a
IV Ženke za rasplod
V Mužjaci za rasplod
VI Ocjenjivanje pasa
VII Parenje - uzgojna dozvola
VIII Leglo - upis u rodovnu knjigu
IX Sporovi i završne odredbe1
I Uzgajač - prava i dužnosti

Uzgojem se može baviti član kinoloških organizacija HKS-a

Za uzgajača legla smatra se u pravilu vlasnik ženke u trenutku parenja. Pravo na primjenu u uzgoju ženke ili mužjaka, može se ugovornim sporazumima prenijeti na treću osobu. Ustupanje uzgojnog prava mora se svakako provesti pismeno i prije predvidenog parenja. O pismenom ustupanju uzgojnog prava treba pravodobno izvijestiti referadu pasa HKS-a te obvezatno mora biti priloženo prijavi legla. Onaj tko privremeno preuzme ženku pod uzgojno pravo, smatra se u vremenu od parenja do završetka dojenja štenadi za vlasnika ženke.

Pravo je svakog uzgajača da traži stručne savjete od voditelja uzgoja svoje kinološke organizacije, a preko njega i od glavnog voditelja uzgoja za pojedine pasmine ili pasminske grupacije HKS-a.

Dužnosti uzgajača su da:

a. u uzgoju ne krše odredbe ovog pravilnika i Pravilnika o stručnom radu HKS-a,

b. ne uzgajaju pse bez rodovnice i pse s rodovnicama nepriznatih kinoloških organizacija

pravodobno se javljaju nadležnom voditelju uzgoja, najkasnijemjesec dana prije predvidenog parenja.

u roku od 7 dana od obavljenog parenja pošalje putem pošte ili osobno urudžbira u savezu Potvrdu o parenju, potpisanu od oba vlasnika - parnjaka i ženke, s točnim danom parenja i ispunjenim dijelom koji govori o medusobnim obvezama.

Potvrda o parenju sastavlja se u dva primjerka, od kojih se jedan šalje u Hrvatski kinološki savez u roku od 7 dana od sparivanja, a drugi zadržava vlasnik mužjaka do konačnog rješenja materijalnih odnosa izmedu vlasnika mužjaka i ženke. Pri prijavljivanju legla, ovaj se drugi primjerak obvezatno prilaže dokumentu: "PRIJAVA LEGLA".

- svoja uzgojna prava ostvaruje preko kinološke organizacije u mjestu stanovanja, odnosno u najbližoj kinološkoj organizaciji mjesta stanovanja. Ukoliko za područje stanovanja vodenje uzgoja ima pasmlnski klub pasmine koju uzgajač uzgaja svoja uzgojna prava mora obvezatno ostvariti u takvom klubu. Izvršni odbor HKS-a dozvoljava rad pasminskih klubova, kao i područje njihovog djelovanja.

2
II Voditelj uzgoja kinološke organizacije

Voditelja uzgoja kinološke organizacije predlaže predsjedništvo/izvršni odbor te organizacije. Voditelja uzgoja verificira Odbor za oblik i uzgoj službenih i sportskih pasmina pasa.

Voditelj uzgoja je potvrdeni kinološki sudac, sudac pripravnik ili uspješni uzgajač.

Mandat voditelja uzgoja traje do opoziva.

Dužnosti voditelja uzgoja su da:

o vodi uzgoj čistokrvnih pasa prema odredbama ovog Pravilnika, Pravilnika o stručnom radu HKS-a, te ostalim odlukama Odbora za oblik i uzgoj službenih i sportskih pasmina pasa potvrdenih od Izvršnog odbora HKS-a

o za svako parenje konzultira glavnog voditelja uzgoja HKS- a za pojedinu pasminu.

o upoznaje uzgajače o toku parenja, obvezama i pravima prema registraciji legla, kao i konzekvencama koje mogu proizaći iz nepoštovanja istih.

o savjetuje uzgajače i predlaže im rasplodnjake za kuju nakon konzultacije s glavnim voditeljem uzgoja

o obavlja pregled legla, prvi puta 1 - 5 dana po okotu, a drugi 5 - 6 tjedana po okotu

o diskvalificira leglo ili pojedine štence koji pokazuju znakove atipičnosti ili vidljive mane.

o daje mišljenje,kao prilog zahtjevu za odstupanje od dozvoljenog broja štenaca, a na temelju Pravilnika o priznavanju prekobrojnih štenaca.

o predlaže disciplinski postupak zbog nepridržavanja odredbi ovog Pravilnika.

o potpisuje prijavu legla, provjerava točnost podataka

o predlaže upis u rodovnu knjigu «A» ili rodovnu knjigu «B», sukladno odredbama Pravilnika o stručnom radu HKS-a i ovog Pravilnika.

Voditelju uzgoja kinološke organizacije za obavljeni stručni rad može se isplatiti naknada sa stručni rad prilikom obilazaka legla, kao i ostali troškovi (puta) po cjeniku HKS-a. Naknadu mu može isplatiti kinološka organizacija, a na temelju namjenskih prihoda naplaćenih od uzgajača.

3
III Glavni voditelj uzgoja HKS-a

Glavnog voditelja uzgoja HKS-a za pojedinu pasminu - pasminsku grupaciju imenuje odbor za oblik i uzgoj službenih i sportskih pasmina pasa.

Glavni voditelj uzgoja može biti priznati sudac ili uspješni uzgajač.

Mandat glavnog voditelja uzgoja traje do opoziva.

Dužnosti glavnog voditelja uzgoja HKS-a za pojedinu pasminu pasminsku grupaciju su da:

o vodi uzgoj pasmine za koju je zadužen prema odredbama ovog Pravilnika, Pravilnika o stručnom radu HKS-a, te ostalim odlukama Odbora za oblik i uzgoj službenih i sportskih pasmina pasa potvrdenih od Izvršnog odbora HKS-a.

o za svaki pojedinačni upit voditelja uzgoja kinoloških organizacija daje savjet oko izabira parnjaka, kao i ostalih smjernica u radu i podizanju kvaliteta uzgoja pasmine.

o diskvalificira leglo za koje nije konzultiran, ukoliko nije u skladu s Pravilnikom

o u suradnji s referadom pasa HKS-a obvezatno vodi evidenciju parnjaka po uzgojnim vrijednostima, položenih radnih ispita, te podatke o HD nalazima kukova.

o prati izmjene standarda, uzgojne politike matične zemlje pasmine i o tome izvješćuje Odbor, uzgajače i kinološke suce za te pasmine, putem službenog glasila HKS-a, okruglih stolova ili ostalih načina komunikacije.

o daje mišljenje Odboru za oblik i uzgoj službenih i sportskih pasmina pasa oko zahtjeva za parenja u srodstvu za pasmine za koje je nadležan i o zahtjevu za priznanje prekobrojnih štenaca.

o predlaže disciplinskom tužitelju pokretanje disciplinskih postupaka protiv osoba koje bitno povreduju pravila uzgoja.

4
IV Ženke za rasplod

Za rasplod se mogu koristiti ženke s priznatom i nostrificaranom rodovnicom FCI-a, koja je ocijenjena najmanje ocjenom vrlo dobar na kinološkoj manifestaciji u organizaciji HKS-a, a zadovoljila je na uzgojnom pregledu za tekući period.

Ženka smije imati leglo samo jednom godišnje (365 dana), odnosno svako drugo tjeranje. Iznimno u suglasju s voditeljem uzgoja,smije ženka u rasplodnom vijeku imati dva uzastopna legla i to u slučaju da u prethodnom leglu nije imala više od šest štenaca Ako je ženka pobacila ili su štenci uginuli, smatrat će se kao da je imala leglo

Ženka smije služiti u rasplodu do navršene osme godine života, što znači da smije biti pripuštena do dana kada navrši osam godina života. Ženke koje imaju dvaput uzastopce najmanje II uzgojnu vrijednost mogu se nakon navršene osme godine života predvesti na uzgojni pregled, gdje joj se može produžiti dozvola za uzgoj na doživotnu. Ženke velikih pasmina smiju se pariti nakon navršenih 20 mjeseci (doge i dogoliki i sl.). Ženke pasmina srednjih veličina smiju se pariti nakon navršenih 18 mjeseci života (službene, ovčarske pasmine i sl.). Ženke manjih pasmina smiju se pariti nakon navršenih 15 mjeseci. Ženke patuljastih pasmina smiju se pariti nakon navršenih 12 mjeseci uz uvjet da je to najmanje drugo tjeranje

5
V Mužjaci za rasplod

Za rasplod se mogu koristiti samo mužjaci s priznatom i nostrifici­ranom rodovnicom FCI-a, koji su ocijenjeni najmanje s ocjenom odličan te su zadovoljili na uzgojnom pregledu za tekući period.

Vlasnik smije mužjaka pristupiti samo na ženke s uredno obavlje­nim uzgojnim pregledom, u skladu s ovim Pravilnikom.

Najstrože se zabranjuje pripuštanje mužjaka na ženke bez rodovni­ce, na ženke s nepriznatim rodovnicama te na ženke sa zabranom parenja.

Za rasplod se ne smiju se koristiti mužjaci kojima je uz pozitivnu ocjenu stavljena oznaka ZABRANA PARENJA, mužjaci koji nisu zadovoljili na uzgojnom pregledu te mužjaci koji imaju uzgojne vrijednosti niže od propisanih kombinacija za parenje.

U slučaju da se rasplodnjak nalazi u inozemstvu, za njega važe uzgojni propisi matičnog kluba.

Dobne granice za korištenje u uzgoju su iste kao i za ženke, osim ako pas na dva uzastopna uzgojna pregleda dobije I uzgojnu vrijednost, tada dobiva doživotnu uzgojnu dozvolu.

Izuzetak točke 6 ovog članka čine visokovrijedni mladi mužjaci dokazani na izložbama u razredu mladih, za koje vlasnik mužjaka može tražiti od Odbora za oblik i uzgoj službenih i sportskih pasmina pasa dozvolu za ranije parenje.

6
VI Ocjenjivanje pasa

Psi mogu biti ocjenjivani nakon navršenih 9 mjeseci u razredu mladih, a nakon 15 mjeseci u razredu zrelih na smotrama, nacionalnim i medunarodnim izložbama.

Ocjenjivanje izvan navedenih kinoloških manifestacija neće se dozvoliti.

Na uzgojni pregled mogu pristupiti ženke ocijenjene s najmanje ocjenom vrlo dobar, i mužjaci s najmanje ocjenom odličan te obvezatnim nalazom HD za pasmine koje su popisane u Pravilniku o uzgojnim pregledima.

Za pasmine kojima je propisano slikanje kukova (HD nalaz), bit će dozvoljen uzgoj jedino s HD nalazom stupnja A,B,C i D (po novoj sistematizaciji FCI), što odgovara prijašnjim stupnjevima O, I i II.

Na uzgojnim pregledima psi će biti razvrstani u četiri uzgojne klase: I, II, III, IV, s tim da je I. najviša klasa. Ove uzgojne klase zamjenjuju bivše uzgojne vrijednosti i to:

Sada

I

II

III

IV
Prije

Ia

I

IIa

II7
VII Parenje - uzgojna dozvola

Vlasnik ženke dužan je javiti se voditelju uzgoja kinološke organizacije najmanje mjesec dana prije planiranog parenja, kako bi voditelj uzgoja pregledao ženku, konzultirao se s glavnim voditeljem uzgoja za tu pasminu i predložio parnjake.

Vlasnici su dužni pravodobno predvesti pse na jedan od uzgojnih pregleda u organizaciji HKS-a.

Voditelj uzgoja kinološke organizacije i gfavni voditelj uzgoja za pojedinu pasminu mogu predložiti Odboru za oblik i uzgoj službenih i sportskih pasmina pasa uskraćivanje dozvole za parenje bolesnlin, iscrpljenim i loše držanim mužjacima i ženkama

Voditelj uzgoja kinološke organizacije kao i glavni voditetj uzgoja HKS-a za pojedinu pasminu mogu Odboru za oblik i uzgoj službenih i sportskih pasmina pasa predložltl uskraćlvanje uzgojne dozvole onim ženkama i mužjacima koji su loše držali ranija legla, nepoštivali upute o njezi legla ili su se ogriješili o uzgojne odredbe prilikom ranijih legala.

Uzgoj u srodstvu je dozvoljen ako ga odobri Odbor za oblik i uzgoj službenih i sportskih pasmina pasa Ovo se odnosi na legla u kojim bi se štencima pojavljivali zajednički preci do kombinacije generacija 2 - 3 (djedovi - pradjedovi) Zahtjev uz kopije rodovnica namjeravanih sparenih jedinki mora sadržavati opis ideje takvog parenja te mišljenje voditelja uzgoja i glavnog voditelja uzgoja za tu pasminu. Za parenja gdje bi se štencima pojavljivali zajednički preci od kombinacije generacija 3 - 3 naviše nije potrebna molba.

Mužjaci s uzgojnom klasom IV koriste se samo kod deficitarnih pasmina. Mužjaci s uzgojnom klasom III koriste se u uzgoju ako u krugu od 50 km od mjesta stanovanja vlasnika ženke ne postoji mužjak uzgojne klase I i II. Mužjaci s uzgojnom klasom III, i osvojenim trlma kandldaturama Prvak razreda mladih koristit će se u uzgoju kao da imaju II uzgojnu klasu do navršenih 24 mjeseci starostl. Ženke uzgojne klase IV moraju biti parene s mužjakom II ili I uzgojne klase.

Ako se obavi parenje jedinki suprotno odredbama ove točke štenci će se automatski upisati u rodovnu knjigu «B» te se neće koristltl u uzgoju ako ne steknu uvjete za upis u rodovnu knjigu «A».

8
VIII Leglo - upis u rodovnu knjigu

Prema Pravilniku o stručnom radu HKS-a, u Hrvatsku rodovnu knjigu HKS-a, legla se upisuju u:

- Rodovnu knjigu «A»

- Rodovnu knjigu «B»

Ime psa sastoji se od jedne riječi za uzgajače koji nemaju prijavljenu uzgajačnicu. Ime psa uzgajača koji ima prijavljenu uzgajačnicu sastoji se od najviše tri riječi, vodeći računa da sa razmacima ne prelazi trideset znakova (zbog informatičke obrade podataka). Član HKS-a koji uzgoji više od jednog legla godišnje mora obvezatno prijaviti uzgajačnicu pri FCI.

U rodovnu knjigu «A» upisuju se oni čistokrvni psi koji s obzirom na svoje podrijetlo i način uzgoja odgovaraju svim načelima i odredbama FCI-a, HKS-a i kinoloških organizacija HKS-a, tj. Odbora koji su mjerodavni za uzgoj određene pasmine.

U rodovnu knjigu «B» upisuju se oni čistokrvni štenci koji, s obzirom na podrijetlo, odgovaraju svim odredbama FCI-a, HKS-a i kinološ­kih organizacija, tj. Odbora koji su mjerodavni za uzgoj odredene pasmine, ali koji s obzirom na način uzgoja ne zadovoljavaju sve odredbe HKS-a, tj. kinoloških organizacija - Odbora nadležnih za brigu odredenih pasmina.

Vlasnik ženke odabire rasplodnog psa na prijedlog voditelja uzgoja s tim da konačni odabir vrši vlasnik ženke. Voditelj uzgoja mora uz pomoć glavnog voditelja uzgoja predočiti sve mužjake odgovarajuće uzgojne vrijednosti za parenje ženke, s područja Hrvatske, a i poželjne mužjake za parenje iz Europe te izreći svoj savjet o odabiru.

Ako vlasnik ženke pari ženku prema odredbama ovog Pravilnika, voditelj uzgoja će na prijavi legla pod rubrikom «Mišljenje voditelja uzgoja» upisati: ZA UPIS U RODOVNU KNJIGU «A».

Ako vlasnik ženke ne pari ženku prema odredbama ovog Pravilnika ili suprotno članu VII, točka 6. ovog Pravilnika na prijavi legla voditelj uzgoja će pod rubrikom «Mišljenje voditelja» uzgoja upisati: ZA UPIS U RODOVNU KNJIGU «B».

Voditelj uzgoja je obvezatan pregledati leglo bez obzira je li suglasan s izvršenim parenjem. Jedinke upisane u rodovnu knjigu «B», neće se moći koristiti u uzgoju, osim pod uvjetom da se istaknu posebnim uspjesima na izložbama, te se uz zahtjev, a uz odobrenje Odbora za oblik i uzgoj službenih i sportskih pasmina pasa prebace u rodovnu knjigu «A».

Psi upisani u rodovnu knjigu «A» u rodovnici nosit će oznaku u obliku žiga : UPISAN U RODOVNU KNJIGU «A», PARENO PREMA UZGOJNIM ODREDBAMA. Psi upisani u rodovnu knjigu «B» u rodovnici nosit će oznaku u obliku žiga : UPISAN U RODOVNU KNJIGU «B», PARENO PROTIVNO UZGOJNIM ODREDBAMA. OVI PSI NE MOGU SE KORISTITI U UZGOJU DO UPISA U RODOVNU KNJIGU «A».

Uvjet za prijelaz iz rodovne knjige «B» u rodovnu knjigu «A» su tri ocjene odličan kod tri različita suca na CAC - CACIB izložbama.

Odreduje se maksimalan broj štenaca za upis u rodovnu knjigu:

RODOVNA KNJIGA «A»:Ženka U.V.
Mužjak U.V.
Maks. broj štenaca

IV

6

III
III
6

III
I, II
8

III
parena u inoz.
10

II
I, II
10

II
parena u inoz.
svi štenci

I

svi štenci
RODOVNA KNJIGA «B»:

Maksimalan broj štenaca za upis u rodovnu knjigu: 6Za deficitarne pasmine čiji ukupni broj u rodovnoj knjizi HKS-a ne prelazi 30 upisanih pasa moguća su odstupanja od predviđenih kriterija uz molbu Odboru.

Materijalni odnosi vlasnika ženke i mužjaka podliježu odredbama Pravilnika o stručnom radu HKS-a (1.4 94.) i Međunarodnog uzgojnog pravilnika FCI-a iz Berna od 11. i 12. 6. 1979. nadopunjenog 23. i 24. 6. 1987. u Jeruzalemu.

Vlasnik legla dužan je u roku do tri dana prijaviti leglo voditelju uzgoja, kako bi ga ovaj mogao pregledati i dati upute o daljnjoj njezi.

U dobi od 6 tjedana starosti štenaca obavlja se prijava legla HKS-u.

Uzgajač je dužan osigurati tetoviranje pasa shodno Pravilniku o tetoviranju čistokrvnih pasa HKS-a

Najstrože je zabranjeno odstraniti štence iz legla prije navršenih osam tjedana starosti.

Vlasnik legla dužan je prije predaje pasa novim vlasnicima, očistiti štenad od crijevnih parazita te provesti zaštitno cjepljenje pasa protiv najčešćih zaraza. Nepoštivanje točke 6., 7. i 8. tretirat će se kao teška stegovna povreda Pravilnika.

Kupiranje repa i odstranjivanje eventualnog petog prsta na stražnjim nogama obavlja se u starosti od 3-8 dana. Kupiranje uha bavlja se u starosti od 6 tjedana do 3 mjeseca starosti štenaca. Preporučuje se shodno odlukama vodećih kinoloških organizacija u Europi nekupiranje uha.

9
IX Sporovi i završne odredbe

Smatra li vlasnik da se je voditelj uzgoja ili glavni voditelj uzgoja ogriješio o navedena pravila, ima pravo žalbe Odboru za oblik i uzgoj službenih i sportskih pasmina pasa HKS-a. Rok za podnošenje žalbe je 15 dana od trenutka učinjene greške

Za materijalne sporove medu članovima nadležan je sud.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donosi Odbor za oblik i uzgoj službenih i sportskih pasmina pasa, a potvrduje ih Izvršni odbor HKS-a.

Danom donošenja ovog Pravilnika prestaje važenje Pravilnika o uzgoju sportskih i službenih pasa, iz 1982.g., kao i njegove nadopune.

Pravilnik stupa na snagu 1. 2. 1995. g., a odnosi se na sva legla parena iza navedenog datuma.
Na VRH
TINNA

Starosjedilac
Starosjedilac


Poruke: 2384
Registriran: 10 Ož 2004
PorukaPoslano: Utorak 04.01.2005. 10:27    Subject: Odgovor sa citatom

PRAVILNIK O UZGOJU LOVAČKIH PASA

U REPUBLICI HRVATSKOJ

I Opći dio
II Uzgajatelj - prava i dužnosti
III Ženke za rasplod
IV Mužjaci za rasplod
V Psetarnica, naknade za parenje
VI Leglo
VII Rodovnica
VIII Tetoviranje
IX Voditelj uzgoja
X Kaznene i završne odredbe1
I Opći dio

Članak 1.

Pravilnik o uzgoju lovačkih pasa na području Republike Hrvatske odreduje uzgajanje pasmina lovačkih pasa. Pridržavanje ovog Pravilnika obaveza je za sve vlasnike čistokrvnih lovačkili pasa.Članak 2.

Uzgojni pravilnik temelji se na Statutu i Pravilniku o stručnom radu Hrvatskog kinološkog saveza (u daljenjem tekstu HKS) i Međunaro­dnom uzgojnom pravilniku FCI-a (Bern 1987. i Jerusalem 1987.), koji uređuje materijalna pravna pitanja parenja.

Osim uzgojnog pravilnika područje uzgoja ureduju i akti, koji su dio tog pravilnika:

uzgojni pravilnici svih pasmina i pasminskih skupina lovačkih pasa;

pravilnik o tetoviranju pasa;

pravilnik voditelja rodovne knjige.Članak 3.

Za uzgoj pasa u Republici Hrvatskoj nadležni su i odgovorni uzgajate­Iji, voditelji uzgoja, uzgojne komisije i vođa rodovne knjige, koji prate kvalitetu uzgojnog i priplodnog materijala putem uspjeha na izložbama i radnim manifestacijama.Članak 4.

Uzgajati znači promišljeno, svjesno i prema utemeljenim načelima reproducirati pse, koji će u svom fenotipu i genotipu potpunije odgovarati pretpostavljenom standardu pasmine.


2
II Uzgajatelj - prava i dužnosti

Članak 5.

Uzgajatelj je fizička ili pravna osoba koja je vlasnik ženke u času njenog parenja i njenog legla.Članak 6.

Uzgojem u smislu ovog Pravilnika može se baviti član kinološkog kluba ili društva u sastavu HKS-aČlanak 7.

Uzgojem se ne smije baviti osoba, kojoj je kinološka članica ili HKS izreklo administrativnu mjeru zabrane uzgojaČlanak 8.

Pravo je svakog uzgajatelja tražiti stručnu pomoć od voditelja uzgoja, voditelja rodovne knjige i stručnih službi HKS-a po svim pitanjima uzgoja.Članak 9.

Pravo je svakog uzgajatelja da jednom godišnje može planirati leglo u sezoni proljeće-Ijeto ili jesen-zima. Jednom tijekom života ženke mogu se uz dozvolu voditelja uzgoja i voditelja rodovne knjige ostvariti dva lega godišnje.Članak 10.

Odabir rasplodnjaka predlaže voditelj uzgoja. Odabiru se rasplodnjaci dokazanih dobrih nasljednih osobina.Članak 11.

Dužnosti uzgajatelja su da:

u uzgoju ne krši odredbe ovog pravilnika

svoja uzgojna prava ostvaruje preko kinološke organizacije u mjestu stanovanja, odnosno u najbližoj kinološkoj organizaciji mjestu stanovanja. Ukoliko za područje stanovanja vođenje uzgoja ima pasminski klub pasmine koju uzgajivač uzgaja, svoja uzgojna prava mora obvezatno ostvariti u takvom klubu. Izvršni odbor HKS-a dozvoljava rad pasminskih klubova kao i područje njihovog djelovanja

ne uzgaja pse bez rodovnice ni pse s rodovnicom disidentskih kinoloških organizacija

pravovremeno se javlja voditelju uzgoja i koristi njegove usluge i znanja

uzgaja kvalitetne pse, dobro hrani i njeguje štence

prije odlaska iz legla, koje ne smije uslijediti prije navršenih osam tjedana života, očisti štence od crijevnih i drugih parazita i cijepi ih prvim zaštitnim cjepivom protiv zaraznih bolesti

3
III Ženke za rasplod

Članak 12.

Za rasplod se može koristiti ženka s priznatom rodovnicom, nostrifici­ranom rodovnicom, uvjetnom rodovnicom koja je ocijenjena s najmanje ocjenom dobar (3) i ima položen ispit prirodenih osobina predviđen za tu pasminu, te snimku kukova ako je obavezna za tu pasminu.Članak 13.

Za rasplod se ne smiju koristiti ženke kojima je stručno tijelo HKS-a u dogovoru s voditeljem uzgoja stavilo zabranu, odnosno ženke koje parene s dva različita mužjaka daju potomstvo s dokazano istim teškim manama, koje će utvrditi uzgojna komisija.Članak 14.

Ženka se treba pariti s mužjakom, kojeg su na prijedlog uzgajivača odredili voditelj uzgoja i uzgajatelj. Odabir mužjaka iz inozemstva, na inicijativu vlasnika ženke, a uz znanje voditelja uzgoja odobrava isti. Za strane pse vrijede uzgojna pravila matične organizacije dotične pasmine.Članak 15.

Ženka može biti aktivna u rasplodu do navršene osme godine života, što znači da smije biti pripuštena do dana kada navrši osam godina života. Prvo parenje odobrava se za male pasmine nakom navršenih 12 mjeseci života, a za srednje i velike pasmine nakom navršenih 16 mjeseci ako je to drugo tjeranje.4
IV Mužjaci za rasplod

Članak 16.

Mužjaci se mogu koristiti za rasplod ako imaju ocjenu oblika najmanje vrlo dobar (4), te imaju položen ispit prirođenih osobina predviđen za tu pasminu, te snimku kukova ako je obavezna za tu pasminu.Članak 17.

Vlasnik smije mužjaka pripuštati samo na ženke koje je odobrio voditelj uzgoja. To ne vrijedi za teritoriju koja nije pod ingirencijom HKS-a. Mužjak se ne smije pripuštati na ženke bez rodovnice s disidentskom rodovnicom, te one sa zabranom parenja.

I mužjaci i ženke uvezeni u Hrvatsku moraju imati nostrificiranu rodovnicu.

Dobna granica za parenje je od 18 mjeseci života do smrti, odnosno do prestanka njegove fizičke vitalnosti.5
V Psetarnica, naknade za parenje

Članak 18.

Preporuča se da svaki uzgajatelj u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika zaštiti ime svoje psetarnice, a svaki novi uzgajatelj u roku od 2 godine od dana nabavke kuje. lme psetarne je zaštićeno kada to potvrdi FCI. Svi uvjeti registriranja psetarnice evidentirani su u Pravilniku o stručnom radu.Članak 19.

Pravni i materijalni odnosi vlasnika ženke i mužjaka podliježu odredba­ma Pravilnika o stručnom radu HKS-a (od 01 . 04. 1994.) i Međunaro­dnom uzgojnom pravilniku iz Berna od 11. i 12. 06. 1978. nadopunje­nog 23. i 24. 06. 1987. u Jerusalemu.Članak 20.

Odmah po parenju dužni su vlasnici mužjaka i ženke ispuniti obrazac potvrde o parenju. Taj obrazac je ujedno i ugovor izmedu vlasnika mužjaka i vlasnika ženke. Potvrda o parenju sastavlja se u dva primjerka, od kojih se jedan šalje u Hrvatski kinološki savez u roku od sedam dana od sparivanja, a drugi zadržava vlasnik mužjaka do konačnog rješenja materijalnih odnosa izmedu vlasnika mužjaka i ženke. Pri prijavljivanju legla ovaj se drugi primjerak obvezatno prilaže dokumentu «PRIJAVA LEGLA».Članak 21.

Voditelj uzgoja može pismeno uskratiti dozvolu za parenje loše držanim mužjacima i ženkama.Članak 22.

Parenja u srodstvu mogu se dopusti zbog unaprijed planiranih uzgojnih kombinacija, na molbu uzgajatelja i voditelja uzgoja, a uz odobrenje Odbora za lovnu kinologiju.6
VI Leglo

Članak 23.

Priznat će se samo legla nastala prema odredbama ovog Pravilnika.Članak 24.

Uzgajatelj je dužan prijaviti leglo u roku od 3 dana voditelju uzgoja, kako bi voditelj uzgoja mogao pregledati leglo i dati upute o daljnjoj njezi. Uzgajatelj je u istom roku dužan obavijestiti i vlasnika mužjaka s kojim je pario kuju.Članak 25.

Uzgajatelj je ponovo dužan voditelju uzgoja prijaviti iego u dobi izmedu pet i šest tjedana. Kancelariji HKS-a treba predati prijavu o parenju, potpisanu od vlasnika mužjaka i vlasnika ženke, prijavu legla, potpisanu od voditelja uzgoja, te kopiju rodovnice mužjaka i ženke, potvrdu o uspjesima na utakmicama i izložbama te potvrdu o šampionatu ukoliko je posjeduju.Članak 26.

Broj štenaca u leglu koji dobivaju rodovnicu, ograničen je na 6, odnosno na 8 uz preporuku voditelja uzgoja, te u iznimnim slučajevi­ma kod izuzetno kvalitetnih roditelja (prvaci u radu i eksterijeru, parenje u inozemstvo) priznat će se i više uz pravovremenu molbu odboru za lovnu kinologiju. Vlasnik legla je dužan brinuti se o leglu po svojoj savjesti i znanju i savjetima voditelja uzgoja.Članak 27.

Iznimno štenci se ne upisuju u prijavu legla u slučaju pojave anomalija (albinizam, atipična obojenost, sljepoća; gluhoća i druge nakaznosti) koje se mogu utvrditi u ranom periodu života.

Za svaki problematični slučaj voditelj uzgoja je dužan zatražiti mišljenje stručnih tijela HKS-a.Članak 28.

Skraćivanje repa (koje nije obavezno) i eventualno uklanjanje čaporka na stražnjim nogama izvodi se u starosti tri do osam dana od strane stručne osobe.Članak 29.

Imena štenca bira uzgajatelj u skladu s člankom 15. Pravilnika o stručnom radu HKS-a.7
VII Rodovnica

Članak 30.

Na temelju potvrde o parenju, potvrde o prijavi legla potvrdene potpisom voditelja uzgoja, potvrde o tetovoranju, te kopije rodovnice mužjaka i ženke i kopija njihovih rezultata izdaje se rodovnica.Članak 31.

Vlasnik pasa je dužan ovavijestiti HKS o eventulanom nestanku ili uginuću svog psa uz predočenje rodovnice kako bi se u rodovnu knjigu mogao upisati njegov nestanak.8
VIII Tetoviranje

Članak 32.

Svi štenci moraju se tetovirati u starosti od osam tjedana brojem istovjetnim s brojem njegove rodovnice. Način tetoviranja, osoba koja smije tetovirati i ostalo regulirano je Pravilnikom o tetoviranju.8
IX Voditelj uzgoja

Članak 33.

Voditelj uzgoja brine se i kreira uzgojnu politiku pasmina u kinološkoj organizaciji HKS-a.Članak 34.

Odabir voditelja uzgoja izvodi se u klubu ili društvu iz redova: kinološki sudac, kinološki pripravnik, dokazani uspješni uzgajatelj, a koji su dugogodišnji i uspješni članovi HKS-a.Članak 35.

Voditelj uzgoja ima zadatak i obavezu:

pratiti razvoj i kvalitetu pasmina

pratiti uspjehe pasa na kinološkim manifestacijama u zemlji i inozemstvu

pratiti kakvoću potomstva određenih rasplodnjaka i njihovih potomaka

povezivati se i usko surađivati s voditeljem rodovne knjige

surađivati sa specijaliziranim klubovima u zemlji i inozemstvu prateći najkvalitetnije rasplodne mužjake, kao i trendove uzgoja unutar pojedinih pasmina

povezivati se sa Zborom sudaca, a preko njih s FCI-em, vezano uz promjene standarda pojedinih pasmina

Članak 36.

Mandat voditelja uzgoja traje do opoziva. Predlaže ga i opoziva Izvršni odbor, a na sugestiju članstva kluba ili društva.1
X Kaznene i završne odredbe

Članak 37.

Smatra li uzgajatelj da se voditelj uzgoja ogriješio o članke ovog Pravilnika ima pravo prigovora svojoj matičnoj organizaciji, te preko nje i Stručnoj komisiji HKS-a. Rok za podnošenje prigovora je dva mjeseca od trenutka učinjene greške. Prigovori nakon tog roka neće se uvažavati.Članak 38.

Materijalne sporove izmedu uzgajatelja i vlasnika rasplodnjaka rješava nadležni sud.Članak 39.

Za nepoštivanje i kršenje odredaba ovog Pravilnika mogu se izreći slijedeće kazne za prekršitelje:

javna opomena koju izriče organ matičnog kluba ili društva

zabrana uzgoja na odredeno vrijeme, na prijedlog voditelja uzgoja, a na temefju odluke Odbora za lovnu kinologiju HKS-a.

trajna zabrana uzgoja na prijedlog Stručne komisije HKS-a i po odluci Izvršnog odbora HKS-a

Zabrana uzgoja izriče se po pravilu za pasminu za koju su bile utvrđene nepravilnosti, a može se donijeti u cjelini za sve pasmine.Članak 40.

Vlasnik mužjaka ili ženke obavještava matičnu organizaciju uz priloženu dokumentaciju o sudjelovanju i rezultatima na kinološkim manifestacijama.Članak 41.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. 2. 1995. godine, te njegovim stupanjem na snagu prestaju važiti svi pravilnici koji su do tada regulirali uzgoj lovnih pasa u Hrvatskoj.

U Zagrebu, 27.10.1994.

Predsjednik Odbora za lovnu kinologiju

Lino Kodela
Predsjednik HKS

Marko Medar, dipl. inž.

Odlukom odbora za lovnu kinologiju dana 26, 01. 1995. Donosi se:

ispit prirodenih osobina obvezan je pri korištenju u uzgoju za sve pasmine lovačkih pasa (mužjake i ženke),

snimanje kukova obvezno je za sve retrivere prilikom koriš­tenja u uzgoju od 01. 06. 1995. godine.Predsjednik Odbora za lovnu kinologiju

Lino Kodela
Na VRH
Buco

Gost
PorukaPoslano: Petak 11.02.2005. 0:11    Subject: Odgovor sa citatom

PRAVILNIK O ISPITU SLUŽBENOGA PSA - TRAGAČA ISP- TR

OPĆE NAPOMENE
U radu psa tragača zahtjevamo postojanost, pouzdanost, ujednačeni tempo i niski nos. Postojan pas na tragu mora težiti tome, da radi samo po specifičnom mirisu ( hladni trag ) a ne po individualnom mirisu polagača traga.
Pas koji ne traži postojano, koji nije naučen da istraje na datom tragu, često uhvati druge tragove, naročito tragove koji su svježiji.
Pouzdan pas na tragu treba ostati na datom tragu i ne smiju ga zavarati drugi manje ili više svježi tragovi. Školovan pas razlikuje miris datoga traga od mirisa starijih ili svježijih tragova. Ako je vremenska razlika u tragovima 3 -5 minuta , to pouzdanog psa ne smije zbuniti, on mora ostati na tragu na koji je upućen. Tragu vjeran pas mora u svakom slučaju istrajati na datom tragu, čak i kada je ometajući trag položen istovremeno.

Tragački ispit prvog stupnja ISP TR - 1

PRISTUPANJE ISPITU
Uvjet za polaganje ispita za psa tragača jest najmanje položen ISP - 0.
Kod ovoga ispita, poslušnost i obrana uopće se ne provjeravaju i ocjenjuje se samo rad na tragu.
Minimalna starost psa za pristupanje ispitu je 18 mjeseci.

RAD NA TRAGU:................... 100 bodova
Ponašanje na tragu............................ 80 bodova
Predmeti ( 7+6+4+3)............................ 20 bodova

Pas mora pokazati pouzdanost na tragu položenom od nepoznate osobe dugačkom približno 1500 koraka i starom najmanje 3 sata. Trag koji ima 7 linija i 6 okuka mora biti najmanje tri puta križan sa ometajućim - lažnim tragom, starim najmanje 30 minuta u odnosu na prvopoloženi trag.
Predmeti iz dnevne uporabe ,( izuzimaju se mirisne vrećice,metal i svjetlucavi predmeti) polažu se na trag u nejednakim razmacima . Sva 4 ( četiri ) predmeta moraju imati jaki miris tragopolagača. Dozvoljeno vrijeme izvođenja traga je 40 minuta.

POLAGANJE TRAGA
Sudac daje tragopolagaču , kojega pas ne poznaje, skicu terena sa označenim pravcem kretanja koji se odnosi na pojedine karakteristične točke terena ( drvo , stup, kuća i sl.). Trag mora biti položen na sedam linija neravnomjerne dužine i šest okuka , za koje valja nastojati da su postavljene pod pravim kutem.
Tragopolagač mora pokazati sucu uporabne predmete, koje je imao kod sebe barem 30 minuta da bi primili njegov miris. Predmeti čija dimenzija ne prelazi 10 x 3 x 1 cm, ne smiju se bitno razlikovati od terena. Prije početka polaganja traga treba početak - ishodište , ( cca 1 m2 ) tragopolagač dobro ugaziti i ostati tamo najmanje 1 minutu.
Poslije toga normalnim korakom polaže trag. Početak traga obilježava tablicom koja se nalazi sa lijeve strane ishodišta.
Predmeti se polažu na trag u nejednakim razmacima , s tim što se prvi predmet polaže na trag najmanje nakon pređenih 250 koraka od ishodišta. Predmeti se ne smiju polagati na vručim točkama (okuke , promjena terena i sl.) niti u njihovoj neposrednoj blizini. Predmeti ne smiju ležati pored traga , več na njemu. Mjesto gdje je položio predmet , tragopolagač na skici naznačuje križićem. Trag mora voditi preko različitog terena . Tragopolagaču nije dozvoljeno jače naznačavanje okuka niti bilo kojega dijela traga u cilju pomaganja ili ometanja psa u radu.
Poslije 30 minuta sa mjesta koje odredi sudac polazi druga osoba , koju pas ne poznaje i tri puta presjeca trag koji je postavio tragopolagač. Za vrijeme polaganja traga vodič i pas se nalaze izvan vidokruga , zaklonjeni.

TRAŽENJE:
Zapovjed: Traži
Na poziv suca vodič se prijavljuje sa psom , te upoznaje suca na koji će način pas predmete obilježiti . Dozvoljeni su slijedeći položaji: sjedi , lezi ili stoj. Također dozvoljeno je donošenje( aportiranje ) predmeta. Sve predmete pas mora označiti na istovjetan način. Prije , za vrijeme uzimanja mirisa traga ili tijekom traganja , bilo kakva ograničavanja psu su zabranjena.
Vodič mora pratiti svoga psa ( na povodniku ili slobodno ) održavajući razmak 10 metara. Traganje na 10 - metarskom povodniku izvodi se na ormi ili na metalnoj ogrlici. Povodnik vodič drži u ruci i postavlja ga u odnosu na psa prema vlastitom nahođenju. Povodnik se ne smije skraćivati niti vuči po tragu.
Na početku traga pas mora imati dovoljno vremena da uhvati miris , ali ne duže od tri minute.
Ukoliko vodič stekne utisak da pas nije dobro uhvatio miris, može u dogovoru sa sucem ponoviti start traga, ali samo ukoliko se pas od ishodišta nije udaljio više od 15 koraka. U tom slučaju odbija se do 4 boda. Pas treba tražiti mirno , ujednečenim tempom, tako da ga vodič prati korakom. Na udaljenosti od 20 - 30 koraka iza vodiča idu sudac i tragopolagač, bez da ometaju rad psa na tragu. Čim pas pronađe ostavljeni predmet, mora ga naznačiti na način kako je to vodič najavio sucu, ili ga donijeti vodiču. Vodič prijavljuje sucu pronađeni predmet dizanjem istoga, nakon toga ponovo ispušta psa na trag. Po izvršenom traganju vodič sa psom na povodniku prilazi sucu , pokazuje predmete i odjavljuje se zajedno sa psom. Nagrade na tragu nisu dozvoljene osim povremenog bodrenja ili usmene pohvale. Jednako tako nije dozvoljeno kažnjavati psa na tragu, niti bilo kojom radnjom pomagati radu psa. Ukoliko pas naiđe na predmet koji nije položio tragopolagač ne smije ga dohvatiti, donijeti niti naznačiti.
Prekid rada uslijediti će u slijedećim slučajevima:
-ukoliko pas skrene sa pravoga traga na lažni - ometajući trag i ide po njemu približno 25 koraka.
•Izvlačenjem 10- metarskog povodnika ili odlaskom psa sa traga više od 10 metara.
• istekom predviđenoga vremena za rad na tragu.
Diskvalifikacija vodiča uslijediti će u slijedećim slučajevima:
•nešportskim ponašanjem vodiča
•primjenom sile na psa

OCJENJIVANJE:
Ukupan broj bodova (100) može osvojiti samo onaj pas koji je tražio cijeli trag ujednačenim tempom, niskim nosom, te naznačio ili donio ( aportirao ) sva četiri predmeta. Na okukama pas mora pouzdano pratiti trag, a lažni trag ga ne smije smesti.
Za prvi nenaznačeni ili nedonešeni predmet odbija se 7 bodova, za drugi 6 bodova , za treči 4 boda a za četvrti predmet odbija se 3 boda.
Do 4 boda treba odbiti pri ponovnom postavljanju psa na trag, kruženju po okukama, izlascima sa linija traženja. Nadalje do 4 boda treba odbiti ukoliko vodič utječe na psa ili pas nepravilno označava ili donosi predmet. Isti broj bodova odbija se za označavanje ili donošenje predmeta koje nije postavio tragopolagač.
Do 8 bodova uzima se za samostalno ponavljanje traga, nemirno traženje s promjenom ritma, traženje s izrazito visokim nosom, vršenje nužde na tragu, lovljenje miševa i slično.

PAS TRAGAČ
Oznaku PAS TRAGAČ ( ISP TR-1 ) dobiva pas koji je na ovom tragu postigao najmanje 70 bodova.

Ocjene ovog ispita su slijedeće:

Negativno:
Slabo........................................ 0 - 35 bodova
Nedovoljno...............................36 - 69 bodova
Pozitivno:
Dovoljan(2)............................. 70 - 79 bodova
Dobar(3)................................... 80 - 89 bodova
Vrlo dobar (4).......................... 90 - 95 bodova
Odličan(5)................................ 96 -100 bodova

Povjerenstvo Športske radne kinologije
Predsjednik:
Miroslav Rukavina
Na VRH
Buco

Gost
PorukaPoslano: Petak 11.02.2005. 0:13    Subject: Odgovor sa citatom

MINIMALNI KRITERIJI ZA STJECANJE UZGOJNE VRIJEDNOSTI <br><br><br><br>


PRAVILNIK HRVATSKOG KINOLOŠKOG SAVEZA O UZGOJU SPORTSKIH I SLUŽBENIH PASMINA PASA <br>
Zagreb, 01.05.1999., str. 6-8<br><br><br><br>

NJEMAČKI OVČARI<br><br>

MUžJACI<br><br>


I. uzgojna vrijednost <br><br>
1. HD A, B, C, D<br>
2. Ispit 1<br>
3. Proba naravi<br>
4. Tri odlične ocjene kod tri različita suca na CAC ili CACIB izložbi ili na specijalnim izložbama za specijalne ovčare.<br>
5. Deset odlično ocjenjenih potomaka iz legla od najmanje dvije ženke (obavezno priložiti fotokopije ocjenskih lista)<br>
II. uzgojna vrijednost
1. HD A, B, C, D
2. Ispit 1
3. Proba naravi
4. Tri odlične ocjene kod tri različita suca na CAC ili CACIB izložbi
III. uzgojna vrijednost
1. HD A, B, C, D
2. Ocjena odličan dva puta od dva različita suca na CAC ili CACIB izložbi ili dva puta vrlo dobar na specijalnoj izložbi za njemačke ovčare
3. Proba naravižENKE

I. uzgojna vrijednost
1. HD A, B, C, D
2. Ispit 1
3. Tri odlične ocjene kod tri različita suca na CAC ili CACIB izložbi
4. Pet odlično ocjenjenih potomaka (obavezno priložiti fotokopije ocjenskih lista)
5. Proba naravi


II. uzgojna vrijednost
1. HD A, B, C, D
2.Ispit B
3. Tri odlične ocjene kod tri različita suca na CAC ili CACIB izložbi
4. Proba naravi


III. uzgojna vrijednost
1. HD A, B, C, D
2. Ocjene odličan od dva suca od toga jedna na CAC ili CACIB izložbi
3. Proba naraviIV. uzgojna vrijednost
1. HD A, B, C, D
2. Ocjena oblika vrlo dobar ili odličan
3. Proba naraviOSTALE SLUžBENE PASMINEMUžJACI


I. uzgojna vrijednost
1. HD A, B, C, D
2. Ispit B ili IPO I
3. Šest odlično ocjenjenih potomaka iz tri različita legla (obavezno priložiti fotokopije ocjenskih lista)
4. Registrirani šampion u obliku ili radu, ili pet odličnih ocjena od tri različita suca od čega najmanje dvije na CACIB-u
5. Proba naravi


II. uzgojna vrijednost
1. HD A, B, C, D
2. Proba naravi
3. Pet odličnih ocjena od tri suca od kojih dvije ocjene moraju biti na CACIB na izložbi
III. uzgojna vrijednost
1. HD A, B, C, D
2. Tri ocjene oblika odličan kod dva različita suca, od toga dvije na izložbi. Jednu ocjenu odličan može zamijeniti šampionska titula jednog od roditelja.
3. Proba naravi


Mužjaci sa IPO I, a ocijenjeni vrlo dobrom ocjenom mogu se koristiti u uzgoju kao da imaju priznatu III uzgojnu vrijednost.žENKE

I. uzgojna vrijednost
1. HD A, B, C, D
2. IPO I
3. Šest odlično ocjenjenih potomaka (obavezno priložiti fotokopije ocjenskih lista)
4. Registrirani šampion u obliku ili radu
5. Proba naravi

II. uzgojna vrijednost
1. HD A, B, C, D
2. Ispit B
3. Pet odličnih ocjena od najmnanje tri različita suca od kojih dvije moraju biti sa CACIB izložbe
4. Proba naravi


III. uzgojna vrijednost
1. HD A, B, C, D
2. Dvije ocjene odličan kod najmanje dva suca od toga jedna na izložbi
3. Proba naraviIV. uzgojna vrijednost
1. HD A, B, C, D
2. Ocjena vrlo dobar ili odličan od dva suca
3. Proba naravi

OSTALE SPORTSKE PASMINE

MUžJACI I žENKE


I. uzgojna vrijednost
1. Šampionska titula
2. Pasmine koje podliježu selekciji na HD-HD A, B, C, D
3. Potomci patuljaste pasmine dva odlično ocjenjena šteneta iz dva različita legla (obvezatan prilog kopija ocjenjivačkih lista), ostale pasmine: šest odlično ocjenjenih štenaca iz dva različita legla (obvezatan prilog kopija ocjenjivačkih lista)


II. uzgojna vrijednost
1. Tri kandidature CAC ili CACIB kod tri različita suca od kojih jedna obavezna na CACIB izložbi
2. Pasmine koje podliježu selekciji na HD-HD A, B, C, D


III. uzgojna vrijednost
1. Tri ocjene oblika odličan od dva različita suca, od kojih dvije obvezatno na izložbi. Jednu ocjenu odličan može zamijeniti šampionska titula jednog od roditelja.
2. Pasmine koje podliježu selekciji na HD-HD A, B, C, D


IV. uzgojna vrijednost
1. Ocjena oblika vrlo dobar ili odličan od dva suca
2. Pasmine koje podliježu selekciji na HD-HD A, B, C, D

Kujama ocjenjenim ocjenom dobar dozvoljava se jedno leglo u životi sa time da moraju biti parene isključivo sa mužjacima prve uzgojne vrijednosti.
Na VRH
Gost


PorukaPoslano: Četvrtak 28.04.2005. 13:21    Subject: Odgovor sa citatom

Nesto se pricalo o novom pravilnuku uzgoja, vidim u danas u "Moj Pas" da je usvojen, zna li netko kakve ce biti promjene?
Na VRH
TINNA

Starosjedilac
Starosjedilac


Poruke: 2384
Registriran: 10 Ož 2004
PorukaPoslano: Četvrtak 28.04.2005. 14:47    Subject: Odgovor sa citatom

Nešto sam čula da će od sad svi štenci iz legla moći dobiti rodovnice .
Na VRH
Strippy

Forumski manijak
Forumski manijak


Poruke: 1309
Registriran: 22 Lis 2003Lokacija: Zagreb

PorukaPoslano: Petak 29.04.2005. 13:41    Subject: Odgovor sa citatom

Tinna, mozes li pomoci meni totalnom kinoloskom pocetniku? Naime, koji od ovih pravilnika se odnosi na pasminu: Cavalier King Charles Spaniel (IX)? Odnosno, koji su uvjeti za uzgojnu dozvolu kod njih? Queenie trenutno ima jednu ocjenu vrlo dobar sa CACIBA (Zg), pa jel to dovoljno + ocjena na uzgojnom pregledu ili moram na jos izlozbi prije pregleda? Thanks. Wink
Na VRH
TINNA

Starosjedilac
Starosjedilac


Poruke: 2384
Registriran: 10 Ož 2004
PorukaPoslano: Petak 29.04.2005. 14:27    Subject: Odgovor sa citatom

Strippy ja ni ne znam u koju grupu spada tvoj pas , jel to lovačka ili sportska pasmina , jel ti treba za šampionat radni ispit ?
Dakle ako je lovačka pasmina kao moji labići , goldeni i bigli , onda za uzgojnu treba jednu ocjenu i IPO , + za retrivere snimaka kukova .
To ti je najbolje provjeriti direktno u pasminskom klubu .
Moji idu po uzgojnom pravilniku za lovačke pasmine , tako i kokeri a pošto su i oni španijeli to me buni kod tvog psa .
Na VRH
Strippy

Forumski manijak
Forumski manijak


Poruke: 1309
Registriran: 22 Lis 2003Lokacija: Zagreb

PorukaPoslano: Petak 29.04.2005. 14:56    Subject: Odgovor sa citatom

Kavaliri spadaju u grupu patuljastih pasmina FCI IX - Toy. Ne treba mi nikakav ispit - to znam, ali nisam sigurna za ovo s ocjenama...nis, ako saznas kaj javi, a ja bum probala skoknut do kluba u utorak (ak bu bilo sastanka) pa cu se raspitati.
Na VRH
kokeRI

Pričalica
Pričalica


Poruke: 108
Registriran: 04 Lis 2004Lokacija: Rijeka

PorukaPoslano: Subota 17.09.2005. 19:07    Subject: Odgovor sa citatom

Kakav je postupak ukoliko zakasnite sa predajom potvrde o parenju HKSu??Naime ja sam potvrdu poslala postom,oni je nisu dobili a proslo je vec vise od mjesec dana od tada sto znaci da se potvrda ocigledno negdje zagubila ili sl.Inace o leglu sam uredno obavijestila voditelja uzgoja i kinoloski u Rijeci??Da li je moguce da mi sada HKS odbije izdati rodovnice?? Shocked Shocked Stenci se trebaju osteniti za tri tjedna.
Na VRH
TINNA

Starosjedilac
Starosjedilac


Poruke: 2384
Registriran: 10 Ož 2004
PorukaPoslano: Nedjelja 18.09.2005. 8:31    Subject: Odgovor sa citatom

Ništa, nećeš naravno ostati bez rodovnica, onaj drugi dio potvrde ćeš predati uz prijavu legla i to je to.
Na VRH
kokeRI

Pričalica
Pričalica


Poruke: 108
Registriran: 04 Lis 2004Lokacija: Rijeka

PorukaPoslano: Nedjelja 18.09.2005. 11:55    Subject: Odgovor sa citatom

Ok,hvala Tinna! Wink Wink
Na VRH
DAK-maltese

Forumski ovisnik
Forumski ovisnik


Poruke: 413
Registriran: 19 Lis 2005
PorukaPoslano: Utorak 22.11.2005. 18:38    Subject: Odgovor sa citatom

Što sve trebamo obaviti / platiti / ishodovati da bi eventualno dobili uzgojnu dozvolu. Čula sam da postoje 2 kategorije uzgojne dozvole pa me zanima isto što je to i po čemu se te dvije kategorije razlikuju ?
_________________
moja osobna foto galerija na :
http://zio-dak.my-album.us

i jedan zanimljiv site :
http://www.malteseonly.com
Na VRH
bika

Brbljivac
Brbljivac


Poruke: 391
Registriran: 26 Stu 2005
PorukaPoslano: Srijeda 21.12.2005. 17:22    Subject: Odgovor sa citatom

Dak jako dobro pitanje,meni su u HKSiCG rekli da ga odvedem na izlozbu da dobije ocjenu i da tada zatrazim uzgojnu dozvolu ali voljela bi da nam netko iskusan malo pojasni sto i kako pa da krenemo u akciju e i rekli su mi da pas mora navrsiti 9 mj.
_________________
STELLA DI ZARA
Maltese Kennel
stelladizara@gmail.com
Na VRH
Prikaži prethodne poruke:   
Pošaljite novu temu   Odgovor na temu    Forum -> Uzgajanje i njega štenadi Vrijeme: (CET) Zagreb, Rome, Paris
Pošalji članak na email

Na stranicu 1, 2  Slijedeće
Strana 1 od 2

 
Idi na:  
Ne možete poslati novu temu
Ne možete odgovoriti na temu
Ne možete urediti Vaše poruke
Ne možete brisati poruke
Ne možete glasovati na anketama


Opći uvjeti korištenja foruma
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Barca